หน่วยที่ 1 รู้จักกับหุ่นยนต์ LEGO

1.ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลประวัติหุ่นยนต์เลโก้

2.ใหนักเรียนค้นหาข้อมูล ส่วนประกอบ ของหุ่นยนต์ เลโก้

3.ให้นักเรียนศึกษา ส่วนปะกอบ  หุ่นยนต์ และค้นหา vdo ห่นยนต์เลโก้ใน youtube  แล้วตอบคำถามดังต่อใปนี้

3.1อุปกรณ์ เซนเซอร์และ มอเตอร์ ที่ใช้ในการประกอบหุ่นมีทั้งหมดกี่ตัว

3.2 ให้นักเรียนอธิบายการทำงานของหุนยนต์ เลโก้ในvdo ว่าลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร

3.3 ให้นักเรียนใส่เหล่งที่มา link ของ vdo youtube

4.ให้นักเรียน save งานที่ได้รับมอบหมาย เป็น ไฟล์ word โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ไฟล์ ตาม หัวข้อที่ให้  แล้ว upload file งาน ขึ้น dropbox ลงใน foder ชื่อเราที่ แชร์ ให้ครู โดยไม่ต้องส่ง e-mail ใหม่อีกครั้ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s